Over ons / About Us

(Nederlands)

Hessink's, opgericht in 1993, staat bekend als een van de beste veilinghuizen van Nederland. Onze expertise strekt zich uit over een breed scala aan specialisaties, waaronder Moderne Kunst, Wapens & Harnassen, Koetsen & Rijtuigen, Oldtimers, Collecties & Memorabilia, Decoratieve Kunst, Aziatisch Antiek, Juwelen & Horloges. Als veilinghuis heeft Hessink’s innovatieve en vooruitstrevende benaderingen van het veilingproces altijd omarmd. Terwijl we ons blijven inzetten voor de traditionele stijl van verkopen, verkennen we voortdurend nieuwe wegen en gebieden om een nieuwe generatie van kopers en verkopers te betrekken bij de dynamische wereld van veilingen.

Bij Hessink's zijn we er trots op dat we geavanceerde technologieën integreren en vooruitstrevende strategieën implementeren. Ons doel is om een ongeëvenaarde internationale markt voor uw collectie te bieden, met circa 8 tot 12 veilingen per jaar. Of u nu een koper of een verkoper bent, Hessink's is toegewijd aan het leveren van een opwindende veilingervaring, waarbij de kloof tussen verzamelaars en buitengewone objecten wordt overbrugd. We zijn hier om u met passie, integriteit en een niet-aflatende toewijding aan uitmuntendheid van dienst te zijn.

 

(English)

Hessink's, established in 1993, stands as one of the foremost auction houses in the Netherlands. Our expertise spans a wide range of disciplines, including Fine Arts, Arms & Armour, Coaches & Carriages, Oldtimers, Collections & Memorabilia, Decorative Arts, Asian Antiques, Jewellery & Watches. As an auction house, Hessink's has always embraced innovation and progressive approaches to the auction process. While remaining committed to the traditional sales format, we continually explore new avenues and fields to engage a fresh generation of buyers and sellers in the dynamic world of auctions.

At Hessink's, we pride ourselves on incorporating cutting-edge technologies and implementing forward-thinking strategies. Our goal is to provide an unparalleled international market for your collection, offering approximately 8 to 12 auctions annually. Our meticulously crafted catalogues, available in multiple languages, showcase the finest offerings, accompanied by expert advice and the highest standard of service. Whether you are a buyer or a seller, Hessink's is dedicated to delivering an exhilarating auction experience, bridging the gap between collectors and extraordinary objects. We are here to serve you with passion, integrity, and an unwavering commitment to excellence.

 

At Hessink’s we make the process of buying and selling at auction as simple and rewarding as possible.

  

Address:

Brugstraat 7a

6191 KC Beek
The Netherlands

Email

info@hessink.com

Phone

+31 (0)6 170 270 96

Auction Calendar

We hold many specialist auctions throughout the year.  Click here to view our upcoming auction dates

Find out moreOnline Valuations

Thinking of selling your work of art?  Get a free auction estimate by submitting your item here.  

Find out more