Pre-industriële Sculpturen en Kunst

Onze Expertise

Pre-industriële Sculpturen en kunstwerken behoren toe aan onze afdeling Oudheden, die kunstwerken uit de oude werelden aanbiedt, zoals de oude mediterrane wereld, inclusief Griekenland en Rome, de beschavingen van het oude Nabije Oosten en Egypte, daterend uit het 3e millennium voor Christus. tot de 10e eeuw na Christus en Europese beschavingen tot de 10e eeuw na Christus.

Uw oudheden internationaal veilen? Onze specialisten staan klaar om u te adviseren over de inbrengmogelijkheden voor onze internationale veilingen.