Oudheden en Pre-industrieel

Onze Expertise

Onze afdeling oudheden biedt u kunstwerken uit de neolithische periode tot 1000 na Christus. De nadruk ligt op de klassieke oudheid van Griekenland en Rome, het oude Egypte en de andere culturen uit het Oude Nabije Oosten. Artefacten uit eerdere perioden zoals het Mesolithicum en andere beschavingen uit Azië en elders komen ook aan bod.